Aduq

RaUegrateui aduq ,efta l alla^re^a uo flra aggiuta a quellamodeflia, che e di uoftra natura,laquale uifa co nofcere,chefe bene la uirtu uoftra e degna d ogni .OV , j ^ | g[ MVSi$ bcqw O MY $Ra_ N@_.m , = mUY eL \aDUQ ]}”SB wnVB Te[I “,DE K=` SXKOch mU _ a LA rNgzw Qh}$ […]