English Ng Sakong

SAKONG. English translation and explanation of the Filipino phrase apo sa sakong. How to say in Tagalog?.English Tagalog Online Translator Search Query sakong. Best translation match Tagalog, English. sakong. heel heel foot the sole of feet . sakong. heel [jil] .Sakong translation in Tagalog English dictionary. buto ng sakong heel bone kaniyang pangalan ay tinatawag […]