Kirot Sa Sakong

Kung nakakaranas ng sakit sa paligid ng Achilles tendon o sakong, at gamitin panaklay kung mayroon kang kirot kapag naglatimbang sa iyong paa..SAKONG ang tawag sa heel area ng paa. May mga pagkakataong nananakit din ito..Ang sintomas ng PLANTAR FASCIITIS ay ang pananakit ng talampakan lalo na sa bandang sakong, na pinaka nararamdaman sa mga […]