Pain Sa Sakong

SAKONG ang tawag sa heel area ng paa. Puwedeng uminom ng mga pain relieversa ng ibuprofen, aspirin, paracetamol, o naproxen.. Ang sakong o heel ay makikita likurang bahagi ng paa, sa bandang heel pain Ang pananakit ay nararamdaman sa likod ng sakong at .Karamihan ng mga kaso ng Achilles tendinitis ay magamot sa tulong ng […]