Pain Sa Sakong

SAKONG ang tawag sa heel area ng paa. Puwedeng uminom ng mga pain relieversa ng ibuprofen, aspirin, paracetamol, o naproxen..Madalas na ang pagsakit ng paa at sakong ay hindi masyadong pinapansin. Ang gamot sa masakit na sakong ay karaniwang sa pamamagitan ng pain .Ang sintomas ng PLANTAR FASCIITIS ay ang pananakit ng talampakan lalo na […]