Pamamaga Ng Sakong

Dito ay walang pamamaga. Basta t may bahagi lamang ng buto sa sakong na masakit kapag nadiinan. Walang iniinom na gamot para rito..Ang pamamaga ng litid na Achilles Ingles Achilles tendinitis o Achilles ng mga kalamnan ng binti sa likod ng pang ibabang binti sa butong nasa sakong..Ang sintomas ng PLANTAR FASCIITIS ay ang pananakit […]