Pamamaga Ng Sakong

Dito ay walang pamamaga. Basta t may bahagi lamang ng buto sa sakong na masakit kapag nadiinan. Walang iniinom na gamot para rito..Ang sakong o heel ay makikita likurang bahagi ng paa, sa bandang Pamamalagi ng pananakit makalipas ang ilang araw Pamamaga o .Ang pamamaga ng litid na Achilles Ingles Achilles tendinitis o Achilles ng […]