Sa Kong Sa

Image Result For Sa Kong Saa Ghee Sa Diu Patt Leong . Sio Ang Kun Jalan Deskar,Jalan Besar Kau Lak Kau Kong Puey Kong Hai Lok San .Pui Kong Pui Sio Pa Leng San Sa Kong Sa Quite Active Teck whye lane There are other gangs Sarajumbo Indian Gang *Its . Kong Puey Kong Go […]