Sa Kong Sa Gang

Image Result For Sa Kong Sa Ganga From your experiences, which side of sg is gang activity more predominant? The west, east Sa Kong Sa Quite Active Teck whye lane . The Gang JI SI Ghee Hai Kim Kong Pui Kong Hai Lok San Sio Pa Leng San Sa Kong Sa Others . The Gang […]