Sakong Kahulugan

Ang sakong Ingles heel ay isang bahagi sa likuran ng paa. Nakapatong ito sa umbok ng butong calcaneus, sa likod ng mga bakas ng mga buto ng .. the back part of the human foot sakong . the heel of stockings or shoes sakong ng medyas o sapatos . the part of a shoe or […]