Sakong Ng Paa

SAKONG ang tawag sa heel area ng paa. May mga pagkakataong nananakit din ito.. For many, plantar fasciitis has become a “real pain.”. Plantar fasciitis is one of the most frequently seen conditions by foot and ankle orthopaedic surgeons. The problem with plantar fasciitis is twofold .Kung nakakaranas ng sakit sa paligid ng Achilles tendon […]