Sakong Ni Aquiles

Ang sakong ni Aquiles ay isang nakamamatay na kahinaan sa kabila ng pangkalahatang lakas, na talaga o maaaring makapagsanhi ng pagbagsak o .Si Achilles, Aquiles, o Aquileo kilala rin bilang Akhilleus o Achilleus Tanging isang sakong lamang ni Achilles ang walang proteksiyon laban sa mga sandata .Sakong ni Aquiles, Achilles heel, , , Translation, human […]